My Photo World- By Henning B. Christensen

Lemvig i november